jsme zde již 14. rok          we have been here for the fourteenth year                                      © ALIANCE.eu 2004 - 2017   

Registrace / Registration

Admin / Administrator

Virtuální antický svět - online free strategická hra / Virtual ancient world - online free strategy game

 
Jméno / Nick:           Heslo / Password:    

  

 
Hra trvá již 13 let a 70 dnů
registrováno je 77 a nyní online je 1 hráčů
96. epocha trvá od 5.9.2017 do 15.10.2017.
do konce epochy zbývá 21 dnů

  

 
The game lasts longer 13 years and 70 days
registered 77 and is online now 1 players
96 th era lasts from 5.9.2017 to 15.10.2017.

the end of an epoch remain 21 days

     

     Online strategická hra ALIANCE.eu je virtuální, antický svět,
kde se spolu hráči utkávají v bojích o čest a slávu. Hra byla spuštěna 16.července 2004 a od té doby ji již hrály desetitisíce hráčů. Zaregistruj se zdarma i ty a přenes se v čase do doby antických hrdinů, staň se jedním z nich.
     ALIANCE.eu je jedna z nejstarších her, na českém internetu. Původně hra fungovala na doméně arena.info1.cz. V dubnu 2006 byla hra přesunuta na novou doménu aliance.eu a stala se tak jedním z prvních "evropských" webů, po období sunrise. Dnes mají hráči možnost vybrat si jeden ze 6 národů, nebo zůstat poutníky. Hra má 8 druhů staveb, 4 druhy jednotek, 2 druhy útoků, rozvědku, široký systém komunikace hráčů a spoustu dalších detailů, sloužících k obohacení hry. Od samého začátku hry jsou výsledky epoch zaznamenávány a tak i veteráni si mohou připomenout, jak si vedli na samém úsvitu tohoto virtuálního, antického světa.
     Naše heslo zní: VIRTUS - LUDUS - AMICITIA (hrdinství -
zábava - kamarádství). 

     Online strategy game ALIANCE.eu is a virtual antique world where players utkávají together to fight for honor and glory. The game was launched July 16, 2004 and since then it has played thousands of players. Sign up for free and even those transferred in time to ancient heroes, Become one of them.
     ALIANCE.eu is one of the oldest games on Czech Internet. Originally, the game functioned domain arena.info1.cz. In April 2006, the game was moved to a new domain aliance.eu and became one of the first "European" sites after sunrise period. today they have Players can choose one of six nations or remain pilgrims. The game has eight kinds of buildings four kinds of units, 2 kinds of attacks, intelligence, wide communication system and a lot of other players details serving to enrich games. From the very beginning of the game, the results eras recorded so veterans can recall how he did at the dawn of this virtual ancient world.
     Our motto is: VIRTUS - LUDUS - AMICITIA (heroism - Entertainment - camaraderie).

     Cicero před dvěma tisíci lety pravil: "Historie je učitelkou života." Poučme se z bezmoci posledních římských císařů, kteří už jen přihlíželi zániku své mocné říše. I dnešní civilizace nás drží v prostředí, které se vzdaluje od skutečného vnímání reality. Banální informace vytlačují informace reálné a důležité. Společnost je lhostejná a jen přihlíží řádění neschopných a všehoschopných. Je obtížné a téměř nemožné se orientovat v uměle vytvářené realitě. Poučme se ale z historie a neopakujme, již jednou draze vykoupené chyby.                                       Biocid, admin
 

     Cicero two thousand years ago said: "History is the teacher of life." Learning from past helpless Roman emperors, who had just watched the demise of his mighty empire. Even today's civilization keeps us in an environment that departs from the actual perception of reality. Banal information displace real and important information. The company is indifferent to look incompetent and capable of anything spree. It is difficult and almost impossible to navigate in an artificially created reality. Let us learn from history, but do not repeat, once the costly mistakes.                       Biocid, admin
 

TOPlist
 
 
TOPlist